gerb1


КОНТАКТИ

вул. Генерала Чупринки, 134,
м. Львів, 79057

Тел./факс: +38(032) 238-81-94
e-mail: ecology(a)nltu.edu.ua

http://ecology.nltu.edu.ua

Розклад весна

Відомості для складання розкладу занять на весняний семестр 2014-2015 н.р. 

Економіка довкілля та природних ресурсів

Екологія

Менеджмент

Облік і аудит/ Економіка підприємства  

Назва дисципліни

Заг. 

к-сть

год.

Кількість годин   Форма контролю КР/КП
Всього ЛК ПР Кафедра, яка забезпечує читання дисцинліни

Спеціальність "Економіка довкілля та природних ресурсів". Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр 

V курс  Х семестр, гр. ЕКОм-51
1 Менеджмент довкілля підприємств та охорона праці 108 2 1 1 Екологічної економіки Ісп ПР
2 Філософські засади сталого розвитку 108 2 1 1 Філософії З  
3 Економіка довкілля 162 3 2 1 МО і адміністрування Ісп  
4 Економіка і менеджмент природних ресурсів 162 3 2 1 Екологічної економіки Ісп  
5 Економічний аналіз інвестиційних проектів 216 4 1 3 Екологічної економіки Ісп КП
6 Менеджмент природозаповідних територій 90 2 1 1 Екології ДЗ ПР
7 Product design and LCA (англ.)  або 108 2 1 1 Екологічної економіки ДЗ  
Стале  промислове виробництво

Напрям  "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Ікурс ІІ семестр, гр. ЕК-11  
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 54 2 1 1 Соціології та культурології З  
2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 54 2 0 2 Іноземної мови З  
3 Фізичне виховання 54 2 0 2 Фізичного виховання З  
4 Інформатика і системологія 108 4 2 2 ОТ і МТП З  
5 Фізика  162 5 2 3 Фізики Ісп  
6 Хімія з основами біохімії 216 5 2 3 Хімії Ісп  
7 Біологія (дендрологія) 108 3 1 2 Ботаніки З  
8 Геодезія, кадртографія та кадастр або Економіка землекористування 108 4 2 2 Таксації / Екологічної економіки Ісп  
9

Генетика або

Економіка та екологія туризму та рекреації

108 3 2 1 Лісових культур/МО і адміністр З/З  
10 Вступ до фаху 54       Екології ДЗ ПР
11 Метеорологія і кліматологія 54       Екології ДЗ ПР
12 Біологія 54       Ботаніки ДЗ ПР
ІІкурс ІV семестр, гр. ЕК-21
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 54 2 0 2 Іноземної мови Ісп  
2 Фізичне виховання 54 2 0 2 Фізичного виховання З  
3 Гідрологія 108 4 2 2 Екології Ісп  
4 Грунтознавство 108 4 2 2 ЛА, СПГ та урбоекології Ісп  
5 Загальна екологія (та неоекологія) 108 3 1 2 ЛА, СПГ та урбоекології Ісп  
6 Безпека життєдіяльності 72 2 1 1 БЖД ДЗ  
7 Біометрія та математична статистика в екології в5-90 90 3 2 1 Таксації Ісп  
8 Екологія лісу 144 5 3 2 Лісівництва Ісп  
9 Оснви психологій та педагогіки або Основи екологічного виховання 72 3 2 1 Філософії З  
10 Фізіологія рослин 90 2 1 1 Лісівництва З  
11 Гідрологія 54       Екології ДЗ ПР
12 Грунтознавство 54       Екології ДЗ ПР
13 Екологія лісу 54       Ботаніки ДЗ ПР
ІІІкурс VІ семестр, гр. ЕК-31
1 Економіка природокористування 108 3 2 1 МО і адміністрування Ісп  
2 Техноекологія 162 3 2 1 Екології Ісп КП
3 Будівельна екологія 126 3 2 1 Екології Ісп  
4 Урбоекологія 81 3 1 2 Ландшафтної архітектури З  
5 Біотехнологія 144 3 2 1 Екології З КР
6 Радіоекологія 90 2 1 1 Лісівництва З  
7 Соціоекологія 126 3 2 1 Екологія З  
8 Системи водокористування 144 4 2 2 Екології Ісп  
9 Захист рослин або  90 2 1 1 Лісівництва З  
Біорегуляція екосистем  
10 Аерокосмічні методи в екології або 90 2 1 1 Таксації З  
Сталий розвиток (англ.) Екологічної економіки  
11 Системи водокористування 54       Екології ДЗ ПР
12 Біотехнологія 54       Екології ДЗ ПР
13 Ландшафтна екологія 54       Екології ДЗ ПР
14 Виробнича практика 108       Екології ДЗ ПР
ІVкурс VІІІ семестр, гр. ЕК-41
1 Моніторинг довкілля 108 4 2 2 Екології Ісп  
2 Екологічна експертиза 108 4 2 2 Екології Ісп  
3 Соціологія 72 2 1 1 Соціології та культурології З  
4 Екологічна безпека 81 4 2 2 Екології Ісп  
5 Гідроекологія 162 4 2 2 Екології Ісп КР
6 Заповідна справа 108 3 2 1 Екології З  
7 Природоохоронний контроль 108 3 2 1 Екології З  
8 Основи охорони праці 72 2 1 1 БЖД Ісп  
9 Рекреаційні ресурси або 90 2 1 1 Екології З  
Біорегуляція мікробно-рослинних систем
10 Екологія транспорту або 90 2 1 1 Екології З  
Еконанотехнології

Напрям 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр (cкорочений термін навчання)

І курс ІI семестр, гр. ЕКC-11
1 Гідрологія 90 4 2 2 Екології Ісп  
2 Системи водокористування 108 3 2 1 Екології З  
3 Загальна екологія 90 3 1 2 ЛА, СПГ та урбоекології Ісп  
4 Екологія лісу 90 4 2 2 Лісівництва Ісп КР
5 Біометрія та математична статистика в екології 72 3 2 1 Таксації З  
6 Аналітична хімія 72 3 1 2 Хімії Ісп  
7 Мікробіологія 72 2 1 1 Лісівництва З  
8 Екологія транспорту або 72 2 1 1 Екології З  
Еконанотехнології
9 Соціоекологія або 72 3 2 1 Екології З  
Основи екологічної культури
10 Геоцінформаційні системи або 72 3 2 1 Екології З  
Основи сталого розвитку лісової галузі 1 2
11 Системи водокористування 54       Екології ДЗ ПР
12 Біотехнологія 54       Екології ДЗ ПР
13 Ландшафтна екологія 54       Екології ДЗ ПР
14 Виробнича практика 108       Екології ДЗ ПР
II курс ІV семестр, гр. ЕКC-21
1 Моніторинг довкілля 90 3 2 1 Екології З  
2 Моделюання та прогнозування стану довкілля 90 3 2 1 Екології Ісп  
3 Техноекологія 90 2 1 1 Екології Ісп  
4 Екологічна експертиза 72 3 2 1 Екології З  
5 Екологічна безпека 90 3 2 1 Екології Ісп  
6 Природоохоронне законодавство та екологічне право 90 3 2 1 Екологічної економіки Ісп  
7 Організація і управління в природоохоронній діяльності  72 2 1 1 МО і адміністрування З  
8 Основи охорони праці 72 2 1 1 БЖД Ісп  
9 Гідроекологія 108 3 2 1 Екології З КР
10 Будівельна екологія 72 3 2 1 Екології З  
11 Біоіндикація 72 3 2 1 Екології Ісп  
Спеціальність  "Екологія та охорона навколишнього середовища"  Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
V курс Х семестр, гр. ЕК-51с 
1 Моніторинг лісових екосистем 72 2 1 1 Екології З  
2 Методологія та організація наукових досліджень 108 2 1 1 Екології Ісп  
3 Екологічна статистика 72 2 1 1 Екології З  
4 Засади сталого розвитку  72 2 1 1 Екології Ісп  
5 Організація управління та планування 72 2 1 1 МО і адміністрування Ісп  
6 Грунтова мікробіологія 90 3 1 2 Екології Ісп  
7 Сучасна економічна теорія і господарська діяльність 72 3 2 1 Економічної теорії З  
8 Наближене до природи лісівництво 72 3 1 2 Екології З  
9 Вища освіта і болонський процес 72 2 1 1 Екології З  
10 Переддипломна практика 216       Екології ДЗ ПР
Спеціальність  "Екологія та охорона навколишнього середовища"  Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
V курс Х семестр, гр. ЕК-51м 
1 Педагогіка та психологія 36 2 1 1 Філософії З  
2 Методика викладання у вищій школі 36 2 1 1 Екології З  
3 Екологічний менеджмент і аудит 72 2 1 1 Екологічної економіки З  
4 Стратегія сталого розвитку 72 2 1 1 Екології Ісп  
5 ГІС в екології 108 2 1 1 Екології Ісп КР
6 Гідрологічна і захисна роль лісу 90 2 1 1 Екології Ісп  
7 Системний аналіз якості НС (Інформаційні технології) 108 2 1 1 ОТ і МТП З  
8 Інженерний захист території 72 2 1 1 Екології З  
9 Лісовідновлення та лісорозведення або 72 2 1 1 Лісівництва З  
Технологія лісокультурного виробництва
10 Лісомеліорація девастованих ландшафтів або 72 2 1 1 Екології З  
Екологія гірничого виробництва
11 Виробнича практика 162       Екології ДЗ ПР
12 Переддипломна практика 378       Екології ДЗ ПР

Напрям  6.030601 "Менеджмент" Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

І курс ІI семестр, гр. М-11, М-12
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 72 2 1 1 Соціології та культурології Ісп  
2 Вища та прикладна математика 126 4 2 2 Вищої математики Ісп  
3 Історія української культури 108 3 2 1 Соціології та культурології Ісп  
4 Економічна теорія (макроекономіка) 126 4 2 2 Економічної теорії Ісп КР
5 Інформційні системи і технології 108 3 1 2 ОТ і МТП Ісп  
6 Соціологія 108 3 1 2 Соціології та культурології З  
7 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 72 2 0 2 Іноземної мови З  
8 Фізичне виховання 54 2 0 2 Фізичного виховання З  
9 Політологія  108 3 1 2 Історії України  З  
10 Теорія ймовірностей і математична статистика 126 3 1 2 Вищої математики З  
11 Культурологія або 108 3 2 1 Соціології та культурології З  
Релігієзнавство
ІІ курс ІV семестр, гр. М-21, М-22
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 108 3 0 3 Іноземної мови Ісп  
2 Менеджмент 162 5 2 3 Економіки підприємства Ісп КП
3 Адміністративне право 108 3 1 2 Історії України Ісп  
4 Фінанси, гроші і кредит 162 5 2 3 Обліку і аудиту Ісп  
5 Міжнародні економічні відносини 108 4 2 2 Менеджменту ЗЕД Ісп  
6 Регіональна економіка або 72 2 1 1 Екологічної економіки З  
Основи наукових досліджень Економіки підприємства
7 Фізичне виховання 54 2 0 2 Фізичного виховання З  
8 Економетрія 108 3 2 1 Економіки підприємства З  
9 Екологічна економіка або 108 3 2 1 Екологічної економіки З  
Сталий розвиток (англ.)
10 Господарське право 90 2 1 1 Історії України З  
ІІІ курс VІ семестр, гр. МОЛ-31
1 Облік і аудит 162 4 2 2 Обліку і аудиту Ісп  
2 Економіка і фінанси підприємства 126 5 2 3 МО і адміністрування Ісп КП
3 Логістика 108 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
4 Управління персоналом 126 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
5 Екологічна статистика 90 3 2 1 Екологічної економіки З  
6 Рекреційний менеджмент 90 3 2 1 МО і адміністрування З  
7 Менеджмент недеревних ресурсів лісу 72 3 2 1 БДНРЛ З  
8 Маркетинг підприємств лісового комплексу 144 4 2 2 Менеджменту ЗЕД З  
9 Виробнича практика 162       МО і адміністрування ДЗ  
ІІІ курс VІ семестр, гр. МОД-31
1 Облік і аудит 162 4 2 2 Обліку і аудиту Ісп  
2 Економіка і фінанси підприємства 126 5 2 3 Економіки підприємства Ісп КП
3 Логістика 108 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
4 Управління персоналом 126 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
5 ЕММ планування і управління 90 3 2 1 Економіки підприємства З  
6 Внутрішньо-економічний механізм підприємства 90 3 2 1 Економіки підприємства З  
7 Технологія меблевого виробництва 72 3 2 1 ТМВД З  
8 Маркетинг підприємств лісового комплексу 144 4 2 2 Менеджменту ЗЕД З  
9 Виробнича практика 162       Економіки підприємства ДЗ  
ІІІ курс VІ семестр, гр. МЗЕД-31
1 Облік і аудит 162 4 2 2 Обліку і аудиту Ісп  
2 Економіка і фінанси підприємства 126 5 2 3 Менеджменту ЗЕД Ісп КП
3 Логістика 108 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
4 Управління персоналом 126 4 2 2 Економіки підприємства Ісп  
5 Міжнародна статистика 108 3 1 2 Менеджменту ЗЕД Ісп  
6 Митна справа і митне регулювання 90 3 1 1 Економіки підприємства З  
7 Поглиблене вивчення іноземної мови або 36 1   1 Іноземної мови З  
Іноземна мова 2
8 Технологія меблевого виробництва 72 3 1 2 ТМВД З  
9 Маркетинг підприємств лісового комплексу 108 4 2 2 Менеджменту ЗЕД З  
10 Виробнича практика 162       Менеджменту ЗЕД ДЗ ПР
ІV курс VІІІ семестр, гр. МОЛ-41
1 Адміністративний менеджмент 90 8 4 4 МО і адміністрування З  
2 Економічний ризик 108 6 4 2 МО і адміністрування З  
3 Податкова політика 72 6 4 2 Обліку і аудиту З  
4 Основи охорони праці 54 4 2 2 БЖД З  
5 Основи ділового протоколу 72 6 4 2 Менеджменту ЗЕД З  
6 Виробнича практика 108       МО і адміністрування ДЗ  
7 Переддипломна практика 108       МО і адміністрування ДЗ  
ІV курс VІІІ семестр, гр. МОД-41
1 Адміністративний менеджмент 90 8 4 4 МО і адміністрування З  
2 Економічний ризик 108 6 4 2 МО і адміністрування З  
3 Страхування 72 6 4 2 Обліку і аудиту З  
4 Основи охорони праці 54 4 2 2 БЖД З  
5 Етика ділового спілкування 72 6 4 2 Економіки підприємства З  
6 Виробнича практика 108       Економіки підприємства ДЗ  
7 Переддипломна практика 108       Економіки підприємства ДЗ  
ІV курс VІІІ семестр, гр. МЗЕД-41
1 Адміністративний менеджмент 90 8 4 4 МО і адміністрування З  
2 Поглиблене вивчення іноземної мови або 54 2   2 Іноземної мови З  
Іноземна мова 2
3 Маркетинг послуг 72 4 2 2 Менеджменту ЗЕД З  
4 Валютно-фінансовий механізм 72 6 4 2 Менеджменту ЗЕД З  
5 Основи охорони праці 54 4 2 2 БЖД ДЗ  
6 Основи ділового протоколу 72 6 4 2 Менеджменту ЗЕД З  
7 Курсовий проект (комплексний) 72       Менеджменту ЗЕД   КП
8 Виробнича практика 108       Менеджменту ЗЕД ДЗ  
9 Переддипломна практика 108       Менеджменту ЗЕД ДЗ  
Спеціальність "Менеджмент організацій" Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
V курс Х семестр, гр. МОЛ-51с/МОД-51с
1 Виробнича комплексна з фаху 216       МО і адміністрування/ЕП ДЗ ПР
2 Переддипломна практика 108       МО і адміністрування/ЕП ДЗ ПР
3 Цивільний захист 54 2 1 1 БЖД З  
4 Інтелектуальна власність 54 3 2 1 Економіки підприємства ДЗ  
5 Договірне право 54 4 2 2 Історії України З  
6 Основи працевлаштування 36 3 1 2 Соціології та культурології З  
7 Менеджмент природоохоронної діяльності 108 5 3 2 МО і адміністрування З  
8 Антикризове управління або 108 5 3 2 Економіки підприємства З  
 9 Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація МО і адміністрування
Спеціальність "Менеджмент ЗЕД" Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
V курс Х семестр, гр. МЗЕД-51с 
1 Виробнича практика 216       Менеджменту ЗЕД ДЗ ПР
2 Переддипломна практика 108       Менеджменту ЗЕД ДЗ ПР
3 Охорона праці в галузі 54 2 1 1 БЖД З  
4 Інтелектуальна власність 54 4 2 2 Економіки підприємства З  
5 Цивільний захист 54 2 1 1 БЖД З  
6 Міжнародне приватне право 54 3 1 2 Історії України З  
7 Міжнародне інвестування та спільне підприємництво 72 4 2 2 Менеджменту ЗЕД З  
8 Чинники успішного працевлаштування або 36 3 1 2 Соціології та культурології 3  
  Екологічна сертифікація лісів МО і адміністрування
9 Екологічний менеджмент і маркетинг або 54 3 1 2 Менеджменту ЗЕД З  
  Регіональна політика і ТКС
10 Сучасна економічна теорія і господарська діяльність або 36 3 2 1 Економічної теорії З  
  Корпоративне управління МО і адміністрування
11 Курсовий проект за демою ДП 36       Менеджменту ЗЕД   КП
Спеціальність "Менеджмент організацій" Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
V курс Х семестр, гр. МОЛ-51м (2 підгрупа МОД-51м)
1 Виробнича практика 108       МО і адміністрування/ЕП ДЗ ПР
2 Економетрія фінансових ринків (англ.) або 126 2 1 1 Економіки підприємства Ісп  
Екологізація економічних систем
3 Методологія і організація наукових досліджень 54 2 1 1 Економіки підприємства З  
4 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 108 3 2 1 Економіки підприємства Ісп КП
5 Кластерний аналіз у лісовому секторі 72 1 0,5 0,5 ТВД і ЕП З  
6 Корпоративне управління 90 2 1 1 МО і адміністрування Ісп  
7 Менеджмент природоохоронної діяльності 108 2 1 1 МО і адміністрування З  
8 Екологічна стандартизація і екологічна сертифікація  108 2 1 1 МО і адміністрування З  
9 Міжнародна екологічна політика або 126 2 1 1 МО і адміністрування Ісп  
Екологічна політика (англ.)
10 Інтегрований еколого-економічний облік (англ.) або 126 2 1 1 МО і адміністрування Ісп  
Управління мисливським господарством
Спеціальність "Менеджмент ЗЕД" Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
V курс Х семестр, гр. МЗЕД-51м 
1 Виробнича практика 108       Менеджменту ЗЕД ДЗ ПР
2 Управління ризиками в міжнародному бізнесі 108 2 1 1 Менеджменту ЗЕД Ісп  
3 Методологія і організація наукових досліджень 72 2 1 1 Економіки підприємства З  
4 Методика викладання у вищій школі і Болонський процес 54 1 0,5 0,5 Менеджменту ЗЕД З  
5 Управління конкурентоспроможністю на світових ринках 144 4 2 2 Менеджменту ЗЕД Ісп  
6 Митні платежі або 108 2 1 1 Менеджменту ЗЕД З  
Міжнародне інвестування та управління інноваціями або
Міжнародний туристичний бізнес
7 Управління митною діяльністю або 144 3 1 2 Менеджменту ЗЕД Ісп  
Сталий розвиток в діяльності ТНК або
Організація туризму на територіях лісового фонду
8 Митна експертиза товарів або 72 2 1 1 Менеджменту ЗЕД Ісп  
Бюджетування ЗЕД підприємства або
Інноваційні технології в міжнародному туризмі
9 Корпоративне управління або 72 2 1 1 МО і адміністрування З  
Сучасна економічна теорія і господарська діяльність або Економічної теорії
Превентивні бізнес-стратегії Екологічної економіки
10 Курсовий проект за демою ДП 108 0     Менеджменту ЗЕД   КП

Напрям 6.030509 "Облік і аудит" / 6.030504 "Економіка підприємства" Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

І курс ІІ семестр, гр. ОА-11
1 Укрїнська мова за професійним спрямуванням 54 2 1 1 Культурології Ісп.  
2 Іноземна мова 72 2   2 Іноземних мов    
3 Фізичне виховання 54 2   2 ФВ З  
4 Соціологія 144 3 1 2 Культурології ДЗ  
5 Теорія ймовірностей і математична статистика 180 4 2 2 Вищої математики Ісп.  
6 Макроекономіка 144 4 2 2 Економічної теорії Ісп.  
7 Макроекономіка 54       Економічної теорії   КР
8 Вища математика 126 4 2 2 Вищої математики Ісп.  
9 Інформатика 108 3 1 2 Екологічної економіки Ісп.  
10 Регіональна економіка 144 3 2 1 Екологічної економіки ДЗ  
11 Політологія 108 3 1 2 Історії України З  
12 Основи лісівництва 54 2 1 1 Лісівництва З  
І курс ІІ семестр, гр. ЕП-11
1 Українська мова за професійним спрямуванням 54 2 1 1 Культурології Ісп.  
2 Іноземна мова 36 2   2 Іноземних мов    
3 Фізичне виховання 54       ФВ З  
4 Соціологія 144 3 1 2 Культурології ДЗ  
5 Теорія ймовірностей і математична статистика 180 4 2 2 Вищої математики Ісп.  
6 Макроекономіка 144 4 2 2 Економічної теорії Ісп.  
7 Макроекономіка 54       Економічної теорії   КР
8 Вища математика 126 4 2 2 Вищої математики Ісп.  
9 Інформатика 108 3 1 2 Екологічної економіки Ісп.  
10 Регіональна економіка 144 3 2 1 Екологічної економіки ДЗ  
11 Політологія 72 3 1 2 Історії України З  
12 Технолог. деревинних композиц. матер . 54 2 1 1 ТДКМЦП З  
2 курс ІV семестр, гр. ОА-21
1 Іноземна мова 72 2   2 ІМ Ісп.  
2 Історія економіки та економічної думки 180 4 2 2 ЕТ Ісп.  
3 Фізичне виховання 54 2   2 ФВ З  
4 Економетрія 108 3 2 1 ЕП Ісп.  
5 Фінанси 144 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Бухгалтерський облік 144 4 2 2 ОА Ісп.  
7 БЖД 72 2 1 1 БЖД ДЗ  
8 Правознавство 108 4 2 2 Історії України З  
9 Економіка природокористування або 72 3 2 1 МО і адміністрування З  
Основи екологічної економіки Екологічної економіки
10 Теорія економічного аналізу 90 4 2 2 ОА З  
11 Бухгалтерський облік 108       ОА ДЗ ПР
2 курс ІV семестр, гр. ЕП-21
1 Іноземна мова 54 2   2 ІМ Ісп.  
2 Історія економіки та економічної думки 144 4 2 2 ЕТ Ісп.  
3 Фізичне виховання 54 2   2 ФВ З  
4 Економетрія 108 3 2 1 ЕП Ісп.  
5 Фінанси 144 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Економіка підприємства 180 5 2 3 МО і адміністрування Ісп.  
7 Економіка підприємства 54       МО і адміністрування   КП
8 БЖД 72 2 1 1 БЖД ДЗ  
9 Правознавство 90 4 2 2 Історії України З  
10 Лісова політика 72 3 2 1 МО і адміністрування З  
11 Основи ЗЕД 72 3 2 1 Менеджменту ЗЕД З  
12 Техніко-економічна практика 108       ЕП ДЗ ПР
3 курс VІ семестр, гр. ОА-31
1 Менеджмент 144 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
2 Аналіз господарської діяльності  144 4 2 2 ОА Ісп.  
3 Аналіз господарської діяльності  54       ОА   КР
4 Фінансовий облік - 2 144 4 2 2 ОА Ісп.  
5 Управлінський облік 144 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Страхування 90 4 2 2 ОА З  
7 Підприємництво і бізнес-культура або 90 3 2 1 ЕП З  
Логістика
8 Бізнес-планування або 72 3 2 1 МО і адміністрування З  
Екологічне страхування ОА
9 Судово-бухгалтерська експертиза 108 4 2 2 ОА З  
10 Практика з фінансового обліку 216       ОА ДЗ ПР
3 курс VІ семестр, гр. ЕП-31
1 Маркетинг 144 4 2 2 Менеджменту ЗЕД Ісп.  
2 Планування і контроль на підприємстві 180 4 2 2 Економіки підприємства Ісп.  
3 Планування і контроль на підприємстві 54       Економіки підприємства   КП
4 Управління витратами 144 4 2 2 Економіки підприємства Ісп.  
5 Логістика 72 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
6 Аналіз господарської діяльності д/о підприємств 90 3 1 2 Економіки підприємства З  
7 Управління персоналом 72 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
8 Інвестування  72 3 2 1 МО і адміністрування З  
9 Підприємництво і бізнес-культура або 72 3 2 1 Економіки підприємства З  
Теорія організації
10 Страхування або 72 3 2 1 ОА З  
Аудит
11 Практика виробнича з фаху 216       Економіки підприємства ДЗ ПР
4 курс VІІІ семестр, гр. ОА-41
1 Облік у банках 144 5 3 2 ОА Ісп.  
2 Облік у бюджетних установах 144 5 3 2 ОА Ісп.  
3 Основи охорони праці 54 3 2 1 БЖД Ісп.  
4 Екологічний аудит 54 4 2 2 ОА З  
5 Податкова політика 54 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 54 4 2 2 ОА З  
7 Комп'ютерний аудит 54 4 2 2 ОА З  
8 Переддипломна практика 108         ДЗ ПР
4 курс VІІІ семестр, гр. ЕП-41
1 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 180 10 4 6 Економіки підприємства Ісп.  
2 Основи охорони праці 54 4 2 2 БЖД Ісп.  
3 Управління якістю 90 6 3 3 Економіки підприємства Ісп.  
4 Контролінг 72 6 4 2 Економіки підприємства З  
5 Економічний механізм регулювання діяльності п-мств або 54 4 2 2 Економіки підприємства З  
Антикризове управління
6 Переддипломна практика 108       Економіки підприємства ДЗ ПР
Напрям 6.030509 "Облік і аудит" / 6.030504 "Економіка підприємства" Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр (скор)
1 курс VІ семестр, гр. ОАс-11
1 Менеджмент 126 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
2 Аналіз господарської діяльності  144 4 2 2 ОА Ісп.  
3 Аналіз господарської діяльності  54       ОА   КР
4 Фінансовий облік - 2 144 4 2 2 ОА Ісп.  
5 Управлінський облік 144 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Страхування 72 3 2 1 ОА З  
7 Фінанси підприємств 54 2 1 1 ОА З  
8 Основи екологічної економіки 54 2 1 1 Екологічної економіки З  
9 Місцеві фінанси або 72 3 2 1 ОА З  
Інвестування МО і адміністрування
10 Сучасна економічна теорія та господарська діяльність 54 2 1 1 Економічної теорії З  
11 Організація обліку в галузях економіки 72 3 2 1 ОА З  
12 Практика з фінансового обліку 216       ОА ДЗ ПР
1 курс VІ семестр, гр. ЕПс-11
1 Маркетинг 144 4 2 2 Менеджменту ЗЕД Ісп.  
2 Планування і контроль на підприємстві 180 4 2 2 Економіки підприємства Ісп.  
3 Планування і контроль на підприємстві 54       Економіки підприємства   КП
4 Технологія деревинних композиційних матеріалів 144 4 2 2 Економіки підприємства З  
5 Логістика 72 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
6 Аналіз господарської діяльності д/о підприємств 72 3 1 2 Економіки підприємства З  
7 Управління персоналом 72 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
8 Економетрія 72 2 1 1 МО і адміністрування Ісп.  
9 Національна економіка або 72 3 2 1 МО і адміністрування З  
Державне та регіональне управління
10 Підприємництво і бізнес-культура або 72 3 2 1 Економіки підприємства З  
Теорія організації
11 Страхування або 72 3 2 1 ОА З  
Аудит
12 Практика виробнича з фаху 216       Економіки підприємства ДЗ ПР
2 курс VІІІ семестр, гр. ОАс-21
1 Облік у банках 144 5 3 2 ОА Ісп.  
2 Облік у бюджетних установах 144 5 3 2 ОА Ісп.  
3 Регіональна економіка 54 3 2 1 Екологічної економіки З  
4 Екологічний аудит 54 4 2 2 ОА З  
5 Податкова політика 54 4 2 2 ОА Ісп.  
6 Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 54 4 2 2 ОА З  
7 Комп'ютерний аудит 54 4 2 2 ОА З  
8 Переддипломна практика 108         ДЗ ПР
2 курс VІІІ семестр, гр. ЕПс-21
1 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 144 10 4 6 Економіки підприємства Ісп.  
2 Лісова політика 54 4 2 2 МО і адміністрування З  
3 Управління якістю 90 6 3 3 Економіки підприємства Ісп.  
4 Контролінг 90 6 4 2 Економіки підприємства З  
5 Економічний механізм регулювання діяльності п-мств або 54 4 2 2 Економіки підприємства З  
Антикризове управління
6 Переддипломна практика 108       Економіки підприємства ДЗ ПР
Спеціальність 7.03050901 "Облік і аудит" Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
5 курс Х семестр, гр. ОА-51с
1 Звітність підприємств за міжнародними стандартами 144 14 6 8 ОА Ісп.  
2 Звітність підприємств за міжнародними стандартами 36       ОА   КР
3 Інтелектуальна власність 36 2 1 1 Економіки підприємства З  
4 Бухгалтерський облік в умовах антикризового управління 90 4 2 2 ОА З  
5 Основи працевлаштування 72 2 1 1 Соціології і культурології З  
6 Цивільний захист 90 2 1 1 БЖД З  
7 Переддипломна практика 216       ОА ДЗ ПР
Спеціальність 7.03050401 "Економіка підприємства" Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
5 курс Х семестр, гр. ЕП-51с
1 Фінансовий менеджмент 144 7 4 3 ОА Ісп.  
2 Економічна діагностика 144 7 4 3 Економіки підприємства Ісп.  
3 Чинники успішного працевлаштування 36 2 1 1 Соціології і культурології З  
4 Охорона праці в галузі 36 2 1 1 БЖД З  
5 Цивільний захист 36 2 1 1 БЖД З  
6 Антикризове управління або 90 4 2 2 Економіки підприємства З  
Екологічна стандартизація і сертифікація МО і адміністрування
7 Переддипломна практика 216       Економіки підприємства ДЗ  
Спеціальність 8.03050401 "Економіка підприємства" Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
5 курс Х семестр, гр. ЕП-51м
1 Філософські засади сталого розвитку 72 2 1 1 Філософії З  
2 Охорона праці в галузі 36 2 1 1 БЖД Ісп.  
3 Конкурентоспроможність підприємства 144 3 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
4 Інтелектуальний бізнес 144 1 2 1 Економіки підприємства Ісп.  
5 Економічний аналіз інвестиційних проектів 126 4 2 2 Екологічної економіки Ісп.  
6 Економічний аналіз інвестиційних проектів 54       Екологічної економіки   КП
7 Моделювання еколого-економічних систем 126 4 2 2 Екологічної економіки Ісп.  
8 Виробнича практика 396       Економіки підприємства ДЗ ПР
GREEN Blue Orange BACK TO TOP