gerb1


КОНТАКТИ

вул. Генерала Чупринки, 134,
м. Львів, 79057

Тел./факс: +38(032) 238-81-94
e-mail: ecology(a)nltu.edu.ua

http://ecology.nltu.edu.ua

Напрями підготовки

Кафедра готує фахівців за напрямами/спеціальностями підготовки:

 
          Бакалавр

 Галузь знань  10 Природничі науки pdf

 Напрям підготовки 101 Екологія

 Форма навчання денна

 Кваліфікація бакалавр з екології

 Строк навчання 4 роки на основі повної середньої освіти

           Магістр

  Галузь знань 10 Природничі науки pdf

 Cпеціальність  101 Екологія

 Форма навчання денна

 Кваліфікація магістр з екології 

 Строк навчання 1 рік 4 місяці

 на основі ОКР бакалавр

 

Скорочений термін навчання

         Бакалавр

 Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність  101 Екологія

Форма навчання денна та заочна

Кваліфікація бакалавр з екології

Строк навчання 2 роки

на основі ОКР молодший спеціаліст

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

- експлуатація апаратури контролю навколишнього середовища; 
- прикладна екологія

Гуртожитки

№1, №2, №3, №4
GREEN Blue Orange BACK TO TOP